top of page

אבי זיליבגרAvi Silbieger

מרצה להנדסת אלקטרוניקה, מתנדב ב"אדם ללא גבולות מ-2016.


מדוע "אדם ללא גבולות"? 

חיפשתי מקום שאוכל להזדהות עם מטרותיו וערכיו ושבו אוכל להתנדב. נתקלתי באקראי בכתבת טלוויזיה על "בדרך להחלמה". האתר של עמותה זו הפנה אותי להתנדבות באזור ירושלים דרך "אדם ללא גבולות". מאז החל הקשר עם העמותה.


במה אתה פעיל בעמותה?

אני מסיע חולים לפחות פעם בשבוע


מה משמעות ההתנדבות עבורך?

ההתנדבות – גם אם מעטה, גורמת לי להרגיש שעשיתי משהו טוב למישהו שיש לו קשיים רבים בחייו. מעבר לכך, ההשפעה שלי כבודד על הפוליטיקה של הסכסוך הישראלי-פלסטינאי מאד מוגבלת. ההתנדבות מאפשרת לי להרגיש שבכל הסעה, בכל קשר עם משפחה פלסטינאית, אני תורם קצת לשלום והבנה בין הצדדים.


מהם האתגרים שמעמידה ההתנדבות בעמותה?

הילד הראשון שהסעתי באופן קבוע היה רידא. ילד מקסים שלפתע הורע מצבו ונפטר. התעצבתי מאד לשמוע על מותו. כך קרה גם עם מיאר המתוקה, מאוחר יותר עם ואג'די ועם ילדים נוספים שלא האריכו ימים. במשך הזמן, למרות שאיני דובר ערבית מעבר למשפטים בסיסיים, נוצר קשר ואמפטיה כלפי הילדים. הפרידה בעת מוות אינה קלה.

בכלל, קשה לראות את המשפחות שבנוסף לקשיי היומיום תחת כיבוש, התאכזר אליהן הגורל והן סובלות גם בגלל מחלת הילד או הילדה שלהן.


כיצד היית מתאר את עמותת "אדם ללא גבולות"?

"אדם ללא גבולות" כשמה כן היא. קודם כל הֱיוּ בני אדם, לאחר מכן אל תתנו לגבולות פיזיים לחסום אתכם מלהיות אנושיים ולעזור. הביטוי "ללא גבולות" נושא עימו כפל משמעות. הראשון – ללא גבול פיזי והשני – במובן של עשה טוב ללא גבול. כך אני תופס את כל המתנדבים בעמותה.Comments


bottom of page