top of page

אלונה ביידני אורבך


Alona Baidani Auerbach

מתנדבת ב"אדם ללא גבולות" משנת 2007


במה את עוסקת?

אני מלמדת לשון עברית באוניברסיטה העברית ובאקדמיית "אומגה" בשיח' ג'ראח, ועורכת לשון.

מדוע "אדם ללא גבולות"? 

הפעילות בעמותה היא עזרה הומניטרית ישירה, והיא מאפשרת לי ליישם מקצת מעמדותיי באופן מעשי - מפגש בלתי אמצעי עם אנשים שמציאות החיים מונעת מאתנו להיפגש עמם בדרכים אחרות.

אף שמשך כל השנים אני עובדת במשרה מלאה, חשוב לי מאוד לשבץ בסדר יומי את פעילותי בעמותה.

במה את פעילה בעמותה? 

אני מסיעה מהמחסומים לבתי חולים, שותפה לארגון ימי כיף ומגוון פעילויות למשפחות ולמתנדבים, חברת ועדת ביקורת בוועד המנהל.

מה משמעות ההתנדבות עבורך?  

עמדה ומעשה פוליטיים - ניסיון לאפשר ולו במעט נגישות רפואית שנחסמת ולא מתפתחת כראוי בשל הכיבוש, כמו גם הרחבת מעגל המתנדבים המסיעים והתגברות על קשיים בירוקרטיים שמונעים ימי כיף וביקורים בישראל מהמטופלים ומבני משפחותיהם.

כיצד היית מתארת את עמותת "אדם ללא גבולות"? 

עמותה שמספקת עזרה הומניטרית ישירה בהסעת מטופלים ובני משפחתם הלוך ושוב בין המחסומים לבין בתי החולים. בפעילות ההתנדבות נוצרים יחסי ידידות ותמיכה חברתית בין המתנדבים לבין המשפחות. פעילות העמותה מבוססת על התנדבות, מתנהלת בחסכנות ראויה לציון, והיא מיוחדת במסירות ובמחויבות

מהם האתגרים שמעמידה ההתנדבות בעמותה?

המשך ביסוס פעולות העמותה באמצעות התנדבותם הרבה של הפועלים בה.

Comments


bottom of page