top of page

הדסה יעקובוס


Hadassah Jacobs

מתנדבת ב"אדם ללא גבולות" מ-2012


מה תחום העיסוק שלך?

תחום העיסוק שלי הוא תיאטרון. הייתי מורה לדרמה, לימדתי משחק. כמו כן עסקתי גם בחינוך. הייתי חברת הנהלה בבית ספר "גבעת גונן" והדרכתי מורים. לפני 16 שנה הקמתי את "תיאטרון בחצר" בנטף ואני מנהלת אותו.

כיצד הגעת ל"אדם ללא גבולות"?

לאחר מות בתי ממחלת הסרטן חיפשתי כר פעולה להתנדב בו. שמעתי על העמותה והיא התאימה לי מאוד, גם משום שיש לי עניין רב בקונפליקט הישראלי-פלשתינאי וגם על ההזדמנות שמעניקה העמותה לנסות ולהציל ילדים אחרים.

מהי פעילותך בעמותה?

אני מסיעה בקביעות ילדים ומלוויהם, גם על הקו שבין מחסום 300 ל"שערי צדק" וגם מ"אוגוסטה ויקטוריה" למחסום קלנדיה וחזרה. באוקטובר 2021 נערך האירוע השנתי למתנדבי העמותה ב"תיאטרון בחצר".

מה משמעות ההתנדבות עבורך?

חשוב לי לעשות ולא לעמוד מנגד. האוכלוסייה הפלסטינית היא מוכת גורל: כיבוש, שחיתות שלטונית, עוני, מחלות - צירוף שהוא נורא בעיני וזועק למעורבות. הצורך הוא אמתי ועמוק ולכן גם המוטיבציה להתמיד בהתנדבות.

מהם האתגרים שמעמידה ההתנדבות ב"אדם ללא גבולות"?

אתגר אחד הוא המתח שבין הצורך לשמור על פרופיל נמוך תוך התחשבות בצרכיהם וברגישויות של המשפחות להן אנחנו מסייעים, לבין הצורך לגייס מתנדבים ומשאבים אחרים לפעילות העמותה, צורך המחייב חשיפה ויחסי ציבור. אתגר נוסף קשור לצורך לשמור על גבולות הפעילות של העמותה, על ייעודה המקורי מול הרצון, לעתים, להיענות למצוקות בוערות החורגות מתחומי הסיוע ומהיכולות של העמותה.

כיצד היית מתארת אל "אדם ללא גבולות"?

זו עמותה שעובדת בצניעות, ללא מגלומניה, קבוצה של אנשים שרוצים לעשות טוב.


Comments


bottom of page