top of page

ורדה אדוארדס
מהנדסת תעשייה וניהול, בעבר ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

מתנדבת ב"אדם ללא גבולות" משנת 2019, כ-3 שנים בערך.


מדוע "אדם ללא גבולות"?

אני מוצאת כאן אפשרות לסייע למשפחות במצוקה קשה, משפחות המתמודדות עם מחלה קשה של ילד.

במה את פעילה בעמותה?

אני מסיעה ילדים עם הוריהם ממעברי הגבול (המחסומים) לבתי החולים בירושלים או חזרה מבתי החולים לאחר קבלת טיפול.

מה משמעות ההתנדבות עבורך?

ההתנדבות הזו מאפשרת לי לסייע למשפחות סובלות, הנאלצות לטפל בילדים חולים מאוד בתוך המצב המורכב שיוצרת המציאות הפוליטית באזור. ילדיהם לא יכולים לקבל את הטיפולים הנדרשים במוסדות הרפואיים של הרשות הפלסטינאית, ולכן הם נאלצים לנסוע, בדרך כלל מספר פעמים בשבוע, לבתי החולים בירושלים. מאחר ואין הם יכולים לעבור את המחסומים ברכבם, הם נאלצים לנסוע בתחבורה ציבורית או במוניות שעלותן גבוהה. הסעתם מהמחסומים לבתי החולים וחזרה היא עבורם עזרה גדולה ועבורי היא מעשה פשוט ואנושי.

מהם האתגרים שמעמידה ההתנדבות בעמותה?

ההשקעה שלי כמתנדבת היא קטנה יחסית, והתמורה בעזרה למשפחות ולילדים היא גדולה וחשובה. אני מניחה כי יש משפחות נוספות הזקוקות לעזרה כזו או דומה, והרחבת שורת המתנדבים תאפשר מתן עזרה לעוד ילדים והורים הזקוקים לעזרה כזו.

כיצד היית מתארת את עמותת "אדם ללא גבולות"?

זוהי קבוצה של אנשים טובים ואכפתיים שאינם עוצמים עיניים לצערן ומצוקתן של משפחות פלסטינאיות, המתמודדות עם קשיים גדולים, אלא מסייעים להן. מעבר לסיוע הפיזי זוהי גם הבעת תמיכה ואמפתיות.

Comments


bottom of page