top of page

עדנה חכם-בסקין


Edna Hakham-Baskin
Edna Hakham-Baskin


מתנדבת מאז 2016.


כיצד הגעת להתנדב ב"אדם ללא גבולות"?

חברתי מיכל פּרמינגר, שהיום בצוות הרכזים, הציעה לי להצטרף אליה לנסיעת היכרות. ראיתי את האמפתיה העדינה שבה התייחסה לאם הסובלת ולבנה הקטן, שהיה מכורבל בחיקה כי מרוב כאב לא יכול היה אפילו לשבת, ונוכחתי בנחיצות הפעילות הזאת.

מה משמעות ההתנדבות עבורך?

יש חולים הבאים מרחוק, למשל מאזור יטא שבדרום הר חברון, הם משכימים קום ומיטלטלים בדרכים ובפקקים במוניות או באוטובוסים, וכשהם מגיעים למעבר לישראל לא תמיד המעבר חלק. כואב לי על שאין באפשרותם לקבל טיפול ראוי בגדה קרוב יותר לביתם, ואני רואה את החשיבות של ההקלה בהסעתם בנוחות יחסית לטיפול טוב בישראל.

יש ילדים שאני מסיעה בקביעות, ולרוב נקשרת שיחה, בעיקר עם המלווים. אני שמחה לתרגל את הערבית שבפי, והם שמחים לדבר איתי בה. אחת האימהות שאני מסיעה כל שבת עם בנה, חולה שנזקק לדיאליזה שלוש פעמים בשבוע, מרבה להודות מעומק ליבה על פעילות המתנדבים "בקור, בגשם, בשבתות ובחגים", ומדגישה שבעיניה זה בכלל לא מובן מאליו. לא פעם היא ציינה באוזניי שמאז שהם התחילו לנסוע עם העמותה, חייהם השתנו מאוד לטובה. נקשרתי מעט גם לאם אחרת, שהעצב שבעיניה נגע מאוד לליבי, והיא נפתחה לפניי וסיפרה לי על חייה. היא טובעת במטלות הבית המלא אנשים תמיד, אין לה לא פינה ולא רגע לעצמה. השבוע אמרה לי שהגב שלה כואב מאוד, ושאלתי אם הלכה לרופא והיא השיבה בשלילה. כשאמרתי: תמיד האם אחרונה... היא ענתה בהקלה שאני תמיד מבינה אותה.

כיצד את חווה את ההתנדבות בעמותה?

שני קשיים אני חווה בהתנדבות בעמותה:

האחד הוא להיות עדה לשינויים לרעה במצב בריאותם של ילדים, להידרדרותו באחרית ימיהם ולתשישות של בני המשפחה המלווים אותם. הלב נחמץ על מותם של ילדים. מאז שהצטרפתי לעמותה מתו כמה ילדים שאת חלקם הסעתי. עם זאת, במקרים אחרים יש שמחה רבה, כשלאחר השתלה מוצלחת של כליה הם חוזרים לחיים ולתפקוד נורמליים, ואז הם נזקקים רק לביקורת תקופתית בבית החולים.

הקושי האחר הוא עיכובים במעבר במחסומים שסיבתם לא תמיד מובנת, ולעיתים נראה שהם נובעים מחוסר אכפתיות עד אטימות לב. אני מתביישת כשאין לי הסבר. אבל גם כאן יש נחמה, במקרים שבהם אחראֵי המשמרת מקשיבים ומנסים לעזור ולזרז את המעבר. זה לא היה קורה בלי עבודת ההסברה וההשתדלות של רכזי ההסעות בעמותה, הנעשית בחוכמה ובנחישות ואשר דורשת תחזוקה תמידית. בלעדיהם, התסכול של המשפחות ושלנו היה גדול יותר.

מהו האתגר המרכזי, לדעתך, שהעמותה מתמודדת אתו?

חבר מביא חבר לעמותה, אך הצרכים גדלים כל הזמן ונדרשים עוד אנשים להסעת הילדים בלי להזדקק למוניות. המתנדבים בעמותה מפגינים מחויבות מלאה להסעות, והראיה - הן זורמות בלי מעקב מלמעלה ובלי תקלות מצדם.

אני שמחה להימנות איתם ומודה על ההזדמנות להשתתף בפעילות העמותה.activities of Humans without Borders.

Comments


bottom of page