top of page

שושנה לונדון ספיר


Shoshana London-Sappir
Shoshana London-Sappir

מתרגמת במקצועה.


מתי הצטרפת לעמותה?

הצטרפתי לעמותה בשנת 2020 כנהגת.

ספרי על חווית ההתנדבות שלך ב"אדם ללא גבולות"

במשך השנים פיתחתי קשרים חמים עם כמה משפחות. יש משהו מאד מיוחד במתן שירות מעשי ומועיל לאנשים בתקופה מאד קשה בחייהם, וזאת, בעיצומו של סכסוך שבו אנחנו שייכים לשני צידי המתרס. הורים שהסעתי אמרו לי שהעזרה שלנו חוסכת להם עד כדי שעה וחצי בכל כיוון לעומת תחבורה ציבורית. חלקתי עם משפחות את שמחתם כאשר הילד שלהם עבר השתלת כליה מוצלחת ונגמל מהדיאליזה, ואת צערן של המשפחות שהובסו על ידי מחלתם. בשני המקרים אנחנו ממשיכים לשלוח זה לזה ברכות לחגים גם לאחר שכבר אינם זקוקים לשירותי ההסעה שלנו.

מה היתרונות של ההתנדבות ב"אדם ללא גבולות"?

נוח לי שהמערכת גמישה ומאפשרת לי להתנדב כמה שמתאים לי בזמן נתון. בדרך כלל אני מסיעה בין פעם לשלוש פעמים בשבוע.

Comments


bottom of page