top of page

דרור רותםמתנדב בעמותה מאז 2018


כיצד נוצר הקשר בינך לבין "אדם ללא גבולות"?

לאחר פרישתי מעבודה בג'וינט-ישראל - אשל, חיפשתי עניין בעל ערך לעסוק בו. על "אדם ללא גבולות" שמעתי באקראי מחבר ובאותו יום יצרתי קשר עם העמותה.

כחניך "השומר הצעיר" בנערותי וחבר קיבוץ של השומר הצעיר מאוחר יותר, שאלת היחסים בין ערבים ליהודים – תחילה בתחומי הקו הירוק ומאוחר יותר גם מעברו השני – העסיקה אותי לאורך השנים ועתה נוצרה עבורי הזדמנות לפעולה מעשית.


מהי פעילותך בעמותה ומה משמעותה עבורך?

התחלתי בהשתלבות בהסעות שבהן אני פעיל עד היום. בנוסף סייעתי לעמותה בגיוס תרומות, הצטרפתי לוועד המנהל של העמותה ולאחרונה קיבלתי על עצמי אחריות לתפעול אתר האינטרנט של העמותה בשפה העברית.

ההתנדבות ב-HWB נותנת לי הזדמנות להשתלב בפעילות הומניטרית משמעותית הנוגעת להצלת חיים. כמובן שלפעילות זו יש גם משמעויות פוליטיות וכלכליות, אך הן משניות למטרה המרכזית. עם תחילת פעילותי בעמותה התחלתי בלימוד אינטנסיבי של ערבית מדוברת כדי שאוכל לתקשר עם משפחות הילדים ועם הילדים עצמם. ידיעת השפה מעמיקה את משמעות העשייה מעבר להיבט הטכני שלה.

מהו האתגר בפעילותך ההתנדבותית?

האתגר העיקרי ברמה האישית הוא ההתמדה, וברמה הארגונית – גיוס מתנדבים שיתנו מענה בסטנדרט גבוה של שירות לצרכים הגוברים בתחום זה של האוכלוסייה הפלסטינית. זוהי משימה לא פשוטה על רקע אווירה חברתית-ציבורית לא אוהדת לסוגיית היחסים המורכבים עם אוכלוסייה זו.

איך תתאר את HWB?

"אדם ללא גבולות" היא עמותה הפועלת על טהרת ההתנדבות בעשייה הומניטרית למען אוכלוסייה מוחלשת. זו תמצית המהות של העמותה בעיניי.

Comentarios


bottom of page