top of page

המתנדבים 
שלנו

מתנדבי "אדם ללא גבולות" מסיעים מידי יום ילדים פלסטינים הזקוקים לטיפול רפואי.

אתם מוזמנים להכיר את המתנדבים שלנו, וכמובן להצטרף לצוות!

bottom of page