top of page

אייל ערד


Eyal Arad

מתנדב ב"אדם ללא גבולות" מ-2019.

רקע תעסוקתי: עד 2016 עסקתי בניתוח מערכות ובתהליכי פיתוח ואיכות של תוכנה בחברה בינלאומית גדולה.

מדוע "אדם ללא גבולות"?

אחרי שפרשתי ביקשתי להתנדב. חיפשתי אפשרות לסייע לאנשים, וליצור אתם קשר ישיר. המצוקה של העם והאדם הפלסטיני מדברת אלי. התנהלות שלטונות המדינה מול מצוקה זו (בכלל ובמיוחד באותה תקופה) גרמו לי לרצות לפרוץ את המעגל, ליצור קשר משמעותי ברמה האישית, לעזור במשהו, ולהראות לעצמי ולהם שיש גם אפשרות אחרת.

במה אתה פעיל בעמותה?

הסעות, ריכוז הסעות, פיתוח ותחזוקת מערכת ניהול ההסעות

מה משמעות ההתנדבות עבורך?

ראה הסיפא של תשובתי לשאלה הראשונה, ובנוסף לכך - בסוף כל נסיעה אתה יכול להרגיש שעשית, נתת משהו וקיבלת תמורה.

מהם האתגרים שמעמידה ההתנדבות בעמותה?

כרכז הסעות באתגר שלי הוא למצוא את האיזון בין חתירה לניהול מסודר ויעיל לבין מתן מענה לצרכים ולמצוקות של הילדים והמשפחות.

כיצד היית מתאר את עמותת "אדם ללא גבולות"?

ארגון אנושי, חברי, ממוקד בהגשמת מטרתו, נטול פוזה.

Comments


bottom of page